page view image

Tre konger kom fra Østerland | Åsgårdstrand Kirke | Ensemble Rex

Information
event image

Ensemble Rex inviterer tilbake til sin nydelige julekonsert "Tre konger kom fra Østerland". Kom i skikkelig julestemning med å høre disse vakre herrestemmene i harmoni! 

Ensemble Rex ble startet høsten 2020 som et nytt kor av profesjonelt kaliber. Koret er et mannskor for unge voksne der ambisjonen er å være en arena hvor unge mannlige sangere kan videreutvikle seg. Korets medlemmer består i stor grad av sangere under utdanning ved de ulike institusjonene i Norge, som er i ferd med å ta steget til å bli profesjonelle sangere. Ved å ha et spenn fra ferdig utdannede sangere til ungdommer helt ned i 18-årsalderen vil sangere i Ensemble Rex lære av hverandre og gis et støttende miljø der det samtidig stilles høye krav til selvstendig ansvar og effektivt arbeid. Samtlige sangerne i Rex får individuell vokaloppfølging av høyeste kvalitet for å sikre riktig og trygg videreutvikling av stemmen.


Koret ledes av dirigent Jon Berg Eriksen, og sangerne undervises av Matthew Marriott.

Konserten er generøst støttet av Aktivitetsmidler for kor.

kor opera mannskor baryton tenor bass barbershop klassisk

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.